100 Grybauskaitės dienų: yra kuo džiaugtis

Kęstutis Girnius
Kęstutis Girnius

Pilkame Lietuvos politikos peizaže prezidentė Dalia Grybauskaitė yra reta prošvaistė – politikė, kuri kompetentingai atlieka savo pareigas ir išlaiko žmonių pasitikėjimą. Per pirmąjį savo prezidentavimo šimtadienį ji elgėsi santūriai ir vengė radikalių žingsnių, bet parodė, kad valstybė turi vadovę, su kuria reikia skaitytis ir kuri gerai jaučia krašto pulsą bei gyventojų lūkesčius.

Niekas neabejojo, kad prezidentė buvo kompetentinga technokratė, ryžtinga administratorė. Tačiau kilo klausimų dėl jos politinės brandos, gebėjimų rasti bendrą kalbą su Seimu, Vyriausybe ir tauta. Nebuvo aišku, ar ji pajėgs atsispirti vilionėms trenkti kumščiu į stalą ir įvesti „tvarką“. Per rinkimų kampaniją ji kalbėjo gana kategoriškai. Vyriausybės, kurios kreipiasi į tarptautines organizacijas dėl finansinės paramos, esą „demonstruoja politinę impotenciją“. Ji pasakė, kad nepakęs valdininkų „gumos tampymo“, ir reikalavo, kad jau pirmąją prezidentavimo dieną ant jos stalo būtų Energetikos ministerijos parengtas konkretus „Leo LT“ likvidavimo planas. Nerimą kėlė pareiškimai dėl galimybės šalį valdyti dekretais.

Prezidentė tuojau parodė, kad ji smulkiai nenurodinės Vyriausybei, ką ji turinti daryti. Ji beveik nekeitė Vyriausybės sudėties, tik vienas ministras buvo priverstas atsisakyti savo portfelio. Platesnės apimties kabineto valymas būtų pakėlęs jos reitingus, bet ir padidinęs įtampą su Vyriausybe, su kuria ji turi dirbti. Ji pasirinko bendradarbiavimą, taip parodydama, kad neketina peržengti savo kompetencijos ribų. D. Grybauskaitė panašų nuosaikumą rodė ir santykiuose su Seimu, pirmosiomis dienomis vetuodama tik du įstatymus. Ji neskubėjo pasiūlyti savo kandidato į Aukščiausiojo Teismo pirmininkus, kaip ir neskubėjo atleisti susikompromitavusio Valstybės saugumo departamento direktoriaus Povilo Malakausko. Šis atsargumas ją puošia. Ji dar telkia komandą, susipažįsta su problemomis, nes supranta, kad lengviau nepagadinti reikalų negu pagadinus taisyti.

Užsienio politikoje įvyko didesni pokyčiai, nors nebūta grandiozinių gestų. Žengti pirmieji žingsniai stengiantis pataisyti pašlijusius santykius su Rusija. Superpatriotai gal įžvelgia vertybių atsisakymo ir Lietuvos interesų išdavimo požymių, bet gerų santykių su visais kaimynais išlaikymas buvo kertinis užsienio politikos principas iki kokių 2004 metų. Kontroversijų sukėlė prezidentės nutarimas susitikti su Lietuvoje viešėjusiu Baltarusijos vadovu Aleksandru Lukašenka. Tačiau susitikimas buvo suderintas su Europos Sąjunga (ES), kuri siekia glaudesnio dialogo su Baltarusija. Ji parodė ES, kad Lietuva gali imtis pozityvių žingsnių, o ne tik reikšti nepasitenkinimą ar grasinti veto. Lietuva viena nepaveiks nei Rusijos, nei Baltarusijos. Ji tik sau kenkia, kai negeba derinti savo politikos su partneriais, net Estija ir Latvija.

Ne mažiau svarbus jos nutarimas neskirti buvusio prezidento Valdo Adamkaus patarėjo Valterio Baliukonio ambasadoriumi Ispanijoje. V. Baliukonio ambasadorystė buvo taupoma beveik metus, nors ne tik prezidentė abejojo jo kompetencija. Nutarimu vetuoti Užsienio reikalų ministerijos (URM) numylėtinio paskyrimą D. Grybauskaitė parodė, kad ji nebus URM tarnaitė, pasyviai tvirtinanti ministerijos siūlymus. Pastaraisiais metais URM valdininkai darė sprendimus, kurie priklauso politikams. To nebebus, ir Lietuvai bus geriau.

Kitose srityse nebuvo žemę drebinančių nutarimų. Bet ir mažais žingsniais galima toli nukeliauti. D. Grybauskaitė suprato, kad ūkio nuosmukio ir visuotinio diržų veržimosi aplinkybėmis visi turi prisidėti ir kad taupant pradedama nuo savųjų, o ne svetimųjų. Ji sumažino kanceliarijos tarnautojų skaičių, įtikino savo politinio pasitikėjimo darbuotojus grąžinti jau išmokėtas išeitines išmokas, politiniams patarėjams neskyrė tarnybinio transporto.

Būta kitų simbolinių žingsnių. Prezidentė sugėdijo Lietuvos banko vadovą Reinoldijų Šarkiną ir įtikino jį pritarti jo stambaus atlyginimo mažinimui. Ji paprašė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininką Virgilijų Poderį pasitraukti iš „Leo LT“ stebėtojų tarybos pirmininko posto dėl akivaizdaus interesų konflikto – žmogus negali nustatinėti kainų savo bendrovei. Lietuvoje tiek susitaikyta su interesų konfliktais ir piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, kad dažnai jie net nepastebimi, į juos nereaguojama. D. Grybauskaitė pastebėjo ir reagavo.

Ne visus tenkina santykinis prezidentės nuosaikumas. Vieni norėtų, kad prezidentė labiau konfrontuotų su Vyriausybe, kiti pasiilgsta griežtesnių priemonių prieš įvairius „blogiukus“, oligarchus ir monopolistus. Bet keistai skamba priekaištai, kad prezidentė nevykdo pažado kovoti su oligarchais, kai į oligarchų gretas įtraukiami savo privilegijas ginantys gobšūs politikai. Kalbėdama apie oligarchus, prezidentė tikrai neturėjo omenyje Astos Baukutės ar Gedimino Navaičio.

Motinystės išmokos mažinimo vetavimas, užuominos, kad nereikėtų didinti „Sodros“ įmokų gal ir atsiduoda populizmu. Bet Vyriausybei nutarus didesnę biudžeto balansavimo naštos dalį suversti mažiau pasiturintiems Lietuvos gyventojams, gerai, kad nors ir nedrąsiai reiškiama kitokia nuomonė.

Aštrus D. Grybauskaitės liežuvis dar gali būti jos pražūtis. Nepagarbiai nuskambėjo jos pastaba, kad kai kurie likę ministrai „gal ne tokie šaunūs, bet bent jau nevagia“. Ji neatsargiai reiškė abejones, ar bus statoma nauja atominė jėgainė ir ar šalys partnerės investuos „į burbulinį virtualų projektą“. Gal paskubėta kritikuoti kai kuriuos Lietuvos vežėjus, kai jie nebuvo įleidžiami į Rusiją. Bet ji yra vienintelė politikė, kuri turi tikrą spaudos atstovą, kalbantį jos vardu. Pati nekomentuoja kiekvieno įvykio kiekvienam žurnalistui, tad riboja galimybę neatsargiai prabilti.

D. Grybauskaitės prezidentavimas tik prasidėjo. Kas tiko pirmajam šimtadieniui, nebūtinai tiks antrajam ir trečiajam. Ateityje ji turės ryžtingiau reikšti savo nuomonę, parengti daugiau savo siūlymų, energingiau dalyvauti priimant ūkio sprendimus, ypač jei ekonomika toliau merdės. Bet pradžia yra gera.