Miliūtė ir Siaurusevičius universitetą baigė nelankę paskaitų

A. Siaurusevičius
A. Siaurusevičius
  © Valdo Kopūsto ir Ramūno Danisevičiaus nuotr.

Netradiciniu būdu – netrynę studijų suolo, nelankę paskaitų ir nelaikę egzaminų – universiteto diplomą įgijo du žinomi Gedimino Kirkilo bičiuliai – Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) generalinis direktorius Audrius Siaurusevičius ir Lietuvos televizijos laidų vedėja Rita Miliūtė.

Gerokai komplikavosi A.Siaurusevičiaus diplomo paieška. Yra žinoma, kad 1985-1991 metais jis studijavo Vilniaus universitete (VU) žurnalistikos specialybę. Tuo pačiu metu A.Siaurusevičius dirbo VU laikraštyje „Universitas Vilnensis“ (1988-1989 m.), savaitraštyje „Atgimimas“ (1989-1991 m.), 1990-1998 metais jis buvo „Laisvosios Europos“ radijo žurnalistas. Mokslams ir studijoms, suprantama, laiko likdavo nedaug. To meto dieninių kursų studentai bendramokslio A.Siaurusevičiaus nebuvo nei matę, nei girdėję. Kai kurie buvę neakivaizdininkų dėstytojai taip pat miglotai atsimena studentą A.Siaurusevičių, kurį nuolatos esą reikėdavę už ausų tempti į aukštesnį kursą. „Vargo su juo būta daug“, – bene ryškiausias anų laikų įspūdis apie A.Siaurusevičiaus studijas „greituoju būdu“.

Nors šis posakis nėra tikslus, nes mokslus, daug kartų metęs ir vėl prie jų grįžęs, A.Siaurusevičius vis dėlto baigė 1998 metais – išvengęs paskaitų, egzaminų ir universiteto skaityklų. LŽ nepavyko surasti žmogaus, kuris tais metais būtų matęs A.Siaurusevičių universitete su vadovėliu rankose. Tuo metu buvo surinkti visi vadinamieji „likučiai“, amžinieji studentai, „studijavę“ po keliolika metų. Baigti studijas jie galėjo pagal sovietmečio tvarką, t. y. arba laikyti egzaminą, arba rašyti diplominį darbą.

Dabartiniame VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute nelikę jokių A.Siaurusevičiaus studentiškos veiklos pėdsakų. Diplominiai darbai, jei jie neturi kokios nors išliekamosios vertės, naikinami po penkerių metų. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto globėjų tarybos nario, nuo 2000 metų net kurį laiką dirbusio šio instituto lektoriumi, A.Siaurusevičiaus diplominis darbas išliekamosios vertės neturėjo.

Užtat institute dar saugomas ilgametės A.Siaurusevičiaus kolegės ir gyvenimo draugės R.Miliūtės bakalauro darbas „Politikų įvaizdis televizijoje: kūrimo būdų ir efektyvumo analizė“, kurį ji apsigynė 2005 metais. R.Miliūtė, kaip ir jos buvęs sugyventinis A.Siaurusevičius, buvo metusi universitetą. Tačiau kai universiteto diplomo prireikė karjerai LRT, R.Miliūtė aukštojo mokslo cenzą įgijo greituoju būdu – be ilgų sistemingų studijų.