Įvažiavimas į Lubio tvorą – 20 tūkst. Lt

Sūrskis: Mauzeri, pirmadienis, pats laikas pašnekėti apie... svajonių darbus.

Mauzeris: Tai kad žinau tuos jūsų svajonių darbus. Vidurnaktį mane pakelkit ir nesuklysdamas išvardinsiu: nuogu pavidalu vaikščioti Australijos negyvenamoj saloj, apsirengus rabinu degustuoti košerinę degtinę, būti „Leo LT“ išeitinės valdybos pirmininku arba dirbti Lionginu „Valstybės žiniose“.

Sūrskis: Jau baigėt?

Mauzeris: O ką, dar yra svajonių darbų? Man ir šitų užtenka.

Sūrskis: Atsirado nauja svajonių darbo vieta Klaipėdos savivaldybėje Administracijos direktoriaus pavaduotojo.

Mauzeris: Kas čia per darbas?

Sūrskis: Nu, dirbi, dirbi biškį... Nu tipo, kavutę gurkšnoji, gurkšnoji. Atsibodo kavytė, įkali brendžiuko iki 2,03 promilės. Tada įsigazuoji su mašina ir pyst į Bronislovo Lubio tvorą. Bordiūras – jeblinkšt į vieną pusę, tvoros skydas – jeblinkšt į kitą. Bronislovas iš išgąsčio įšokęs į jūrą iki ... iki trusikų gumos.

Mauzeris: Tai kur čia svajonė?

Sūrskis: Išeitinė pašalpa. Vienas įvažiavimas į tvorą – 20 štukų.

Mauzeris: Nu, viliojančiai...

Sūrskis: Ne tik viliojančiai, čia realus dalykas. Australijos saloj nuogu pavidalu nepavaikščiosim, rabinais-degustatoriais niekad nebūsim, o į Lubio tvorą girtai įvažiuoti galim bet kuris.

Mauzeris: O 20 štukų?

Sūrskis: 20 štukų išmoka Klaipėdos savivaldybė.

Mauzeris: Koks Lubio namų Palangoje adresas?

Sūrskis: Amonjako 14b.

Mauzeris: Klausyk, paskolink savo „Golfo“ raktelius.

Sūrskis: Imkite, bet pašalpą 20 štukų pasidalinsim...