Į pomirtinę kelionę išlydėtas poetas Kazys Bradūnas

Išlydint Kazį Bradūną
Išlydint Kazį Bradūną
  © Vytenis Petrošius

Šeštadienio vidurdienį į pomirtinę kelionę išlydėtas Lietuvos poetas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kazys Bradūnas. Mišios už velionį buvo laikomos Šv. Jonų bažnyčioje.

Vėliau laidotuvės persikėlė į Antakalnio kapines, kur K. Bradūnas buvo palaidotas Menininkų kalnelyje.

Žymaus poeto gyvybė užgeso pirmadienį. K. Bradūnas mirė vos pora dienų iki 92-tojo gimtadienio.

„Mūsų amžius toks trumpas, toks trumpas/ Kaip širdis tų dienų negailės,/ Kai jos bėga ir stirnom suklumpa/ Nuo likimo strėlės./ O prašau, o meldžiu neskubėti/ Paskui saulę toli už kalnų,/ Bet palieka tik skliautai žvaigždėti/ Ir tik žodžiai dainų“, - suprasdamas gyvenimo trapumą rašė poetas savo kūrinyje „Elegija“.

„Vakar prie Kazio karsto kalbėjau su poeto dukra ir ji sakė, kad Kazys būtų buvęs laimingas, žinojęs, kad bus palaidotas simbolinę dieną, kai vyksta jo gimtinėje knygų mugė, nes knyga jam buvo viskas“, - prie velionio kapo duobės kalbėjo Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas Sventickas.

Į žinomo poeto laidotuves atvyko kūrėjo artimiausieji šeimos nariai iš JAV. Su ramybe akyse K. Bradūną į amžino poilsio vietą palydėjo ir žmona Kazimiera. Į Antakalnio kapines poeto noru buvo atvežta žemių nuo Bradūnų kryžiaus vietos Suvalkijoje.

Poetas gimė 1917 metais vasario 11 dieną, studijavo Vilniaus ir Kauno universitetuose. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje kūrėjas iškeliavo į Vakarus – Vokietiją, vėliau JAV. Užsienio kraštuose K. Bradūnui teko ne tik kurti, bet ir dirbti duobkasiu, akmenskaldžiu.

K. Bradūnas savo kūrybos laiku išleido apie dvidešimt poezijos knygų. Prieš 17 metų poetui įteikta Nacionalinės kultūros ir meno premija. 2002 metai kūrėjas tapo „Poezijos pavasario“ laureatu.

K. Bradūnas buvo subūręs poetų grupę, kurie buvo vadinami „žemininkais“. Tokį vardą kūrėjai įgavo pagal K. Bradūno inicijuotos poezijos antologiją „Žemė“.

Pirmąją knygą poetas išleido 1943 metais. Tai buvo 16 puslapių knygelė, pavadinta „Vilniaus varpai“.

K. Bradūnas kartu su žmona Kazimiera pasauliui padovanojo tris atžalas. Deja, poetui teko išgyventi vieno sūnaus mirtį.

Į pomirtinę kelionę išlydėtas poetas Kazys Bradūnas

Išlydint Kazį Bradūną
+15