Juodasis penktadienis

Alfa.lt | BNS
2009-01-16 12:19

Šeštadienio naktis prie Seimo praėjo ramiai, be incidentų. Tai BNS sakė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis. Jo teigimu, mieste ypatingų įvykių taip pat neužfiksuota.

Penktadienį apie 21 val. neblaivių jaunuolių būreliai vis dar traukė link Seimo. Sustoję greta policijos užkardų, jie erzino ir provokavo pareigūnus, mėtė sniego gniūžtes, kabinejosi prie praeivių.

Pareigūnai toliau ketina budėti prie Seimo, kad būtų užtikrinta viešoji tvarka. „Budėsim tiek, kiek reikės“, – BNS sakė S.Skvernelis.

20 val. Šalies parlamentas buvo akylai saugomas policijos pareigūnų, didesnių žmonių būrelių nebesimatė. Nepriklausomybės aikštėje buvo ribojamas žmonių judėjimas.

Apie 19.30 val. protestuotojai išsiskirstė, tačiau prie Seimo rūmų Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai tebebudėjo.

Pareigūnai apjuosę visą Nepriklausomybės aikštę, ribojo pėsčiųjų priėjimą prie Seimo pastato, arčiau buvo praleidžiami tik žiniasklaidos atstovai.

Transporto eismas Gedimino prospekto dalimi nuo Lukiškių iki Nepriklausomybės aikštės ir Goštauto gatve palei Neries upę prie Seimo rūmų – laikinai draudžiamas.

Seimo narys Emanuelis Zingeris Alfa.lt sakė, kad jo nuomone, Rusija labai džiaugiasi dėl Baltijos šalyse įvykusių protestų. Jis taip pat patvirtino, kad jam jau skambino Rusijos televizijų atstovai ir klausė komentarų apie Vilniuje vykusias riaušes.

19 val. policija, budinti greta Seimo gavo skubų įsakymą stiprinti parlamento apsaugą. Policija ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai visiškai užblokavo praėjimus link Nepriklausomybės aikštės, senasis Žvėryno tiltas – uždarytas. Policija prie Seimo besibūriuojančius žmonės ragino kuo skubiau skirstytis, kitaip grasino suimti. Pranešta, kad prie Lukiškių aikštės būriuojasi skinai. Greta Pedagoginio universiteto pastebėti didesni žmonių būriai. Smalsuoliai būriavosi Žvėryno pusėje greta upės ir stebėjo sitauciją, girdėjosi apgirtusių jaunuolių šūksniai, kad riaušės dar bus.

Apie 18 val. padėtis prie šalies parlamento atrodė aprimusi, apie 100 žmonių vaikštinėjo netoliese, fotografavo riaušių nusiaubtą Seimo pastatą. Policijos išblaškyta minia, manoma pabiro po aplinkinius kiemus ir gatves. Apgirtusių jaunuolių būriai aplinkinėse parduotuvėse graibsto alkoholinius gėrimus ir nesiskirsto. Į žmonių mobiliuosius telefonus plūdo trumposios žinutės, raginančios nenurimti. Rusų naujienų agentūros platino informciją esą Lietuvoje minia mėgino padegti Seimą.

 Video medžiagą apie riaušes prie šalies parlamento, žiūrėkite čia.

17 val. Žvėryno tiltu iš Žvėryno pusės žmonėms praeiti neleista, Jasinskio gatvėjė grupė jaunuolių stumdė automobilius į gatvės vidurį, kitaip mėgina niokoti mašinas. Gatvės aplink parlamentą – uždarytos. Riaušėms tylant, Seime jau girdėjosi plaktukai – išdaužti langai iš vidaus apkalinėti fanera. Iš viso buvo išdaužta ne mažiau kaip 10 langų.

Protestuotojai iš Seimo aikštės buvo išvaromi kelis kartus, kadangi policininkai nedrausdavo pro jų linijas praeiti taikiai atrodantiems žmonėms, o jų linijos irgi nebuvo vientisos, aikštė greitai prisipildydavo žmonių.

Pasibaigus pagrindinėms riaušėms, protestuotojai buvo nustumti iki Seimo aikštės pakraščių – už senojo Žvėryno tilto, ties Neries pakrante ir į Gedimino prospektą. Ten protestuotojai bei pareigūnai dar ilgai stovėjo išsidėstę vienas prieš kitą eilėmis. Bene agresyviausiai buvo nusiteikę protestuotojai už Žvėryno tilto, specialiųjų tarnybų pareigūnai buvo apmėtomi akmenimis, gniūžtėmis, nuolat girdėjosi guminėmis kulkomis šaudančių šautuvų garsas.

Protestuotojai išlaužė tvorą, suręstą aplinkui remontuojamą Mažvydo biblioteką, jos lentas svaidė į policiją.

Per protestą minioje vis pasirodydavo aktyvių organizatorių, kurie šaukė ir ragino minią pulti, šie asmenys pasirodydavo vis kitose minios vietose ir taip audrino žmones. Pareigūnai į minios bandymus prasiveržti atsakė ašarinėmis dujomis, taip pat kartais apšaudė guminėmis kulkomis.

Prieš antrą kartą šturmuodami policininkų užtvarą prie Seimo susirinkusieji skandavo „Lietuva, Lietuva“, „Seimą lauk“, po to prieš pat verždamiesi sugiedojo Lietuvos himną.

Protestuotojams nerimstant, policininkai ėmė baimintis, kad jiems baigsis riaušėms malšinti skirta amunicija ir pradėjo ją taupyti. Apie 14.30 val. siekiant sutramdyti minią buvo iškviestos papildomos pajėgos. Minią pareigūnai tramdė neleisdami jiems veržtis prie Seimo rūmų. Minia yra perskirta į dvi grupes, policininkų užtvaros neleido grįžtantiems nuo vyriausybės patekti prie Seimo.

Tarp aktyviausiai protestuojančių buvo nemažai rusakalbių jaunuolių, svaidančių gniūžtes į policininkus. Aktyvistai patys pradėjo į policininkus mėtyti dūmines granatas taip, kad policija būtų pavėjui ir nieko nematytų.

Miniai grįžtant atgal Gedimino prospektu nuo vyriausybės Seimo link buvo paleistos ašarinės dujos. Policija ties Gynėjų gatve, suformavusi užtvarą, neprileido minios atgal prie Seimo rūmų. Protestuotojai pareigūnus apmėtė sniegu.

Civiliais apsirengę pareigūnai žmonių klausinėjo, kas daužė langus, ir nurodytus žmones tuoj pat sulaikė ir sodino į savo automobilius.

Kadangi buvo negalima prieiti prie parlamento, akmenys skriejo į šalia Nepriklausomybės aikštės esančių pastatų langus. Siekiant suvaldyti situaciją, buvo iškviestos papildomos policijos pajėgos iš Kauno, planuota protesto vietoje sutelkti apie 500 pareigūnų būrį.

Policija taip pat baiminosi, kad senasis Žvėryno tiltas gali neatlaikyti ant jo susirinkusių žmonių. Vienu metu ant tilto jų buvo labai daug, policija svarstė juos nuo tilto nuvaryti jėga. Paskutiniais duomenimis, ant tilto buvo apie 100 žmonių, planuojama protestuotojus nuo jo nustumti į Žvėryno pusę.

Į mitingą susirinko apie 7000 žmonių

Į profesinių sąjungų rengiamą mitingą Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje penktadienį susirinko apie 7000 žmonių. Dalis jų ėmė veržtis į Seimo rūmus, langus apmėtė sniego gniūžtėmis. Mitingui įsibėgėjant protestuotojai ėmė mėtyti kiaušinius ir akmenis.

Minia tarpusavyje vienas kitam dalijo kiaušinius ir ragino jais apmėtyti Seimą.

Nuo protesto pradžios praėjus daugiau nei valandai buvo pranešta apie pirmąjį nukentėjusįjį. Policijos pareigūnai jį perdavė medikams. Pareigūnai taip pat sulaikė dar tris asmenis, jie surakinti antrankiais gulėjo Seimo fojė. Nepaisant to, protestuotojai ir toliau aktyviai reiškė savo nuomonę apie valdžią – daugiausia necenzūriniais žodžiais. Nuo protesto pradžios taip pat buvo sužalotas ir vienas policijos pareigūnas.

Policija toliau areštavo agresyviai nusiteikusius protestuotojus.

Du Antrųjų Seimo rūmų plenarinių posėdžių salės langai buvo prašauti šaunamuoju ginklu. Liudininkai patvirtino, kad languose matyti aiškios kulkų žymės. Seimo rūmuose užstrigę asmenys teigia vengiantys artintis prie langų.

Seimo kanceliarijos atstovų teigimu, preliminariais duomenimis, protestuotojų padaryti nuostoliai sieks apie 2 mln. litų. Pasak jų, šią sumą turės sumokėti ir tie, kurie juos mėtė, ir tie, kurie prie protesto niekaip neprisidėjo, tai yra nuostoliai bus kompensuojami iš valstybės biudžeto.

Laikantis įstatymo, vykstant tokiems renginiams, pastato perimetras turi būti atitvertas 50 metrų atstumu. Tačiau, nors policijos pajėgos prie Seimo buvo jau 10 valandą, jokių prevencinių priemonių imtasi nebuvo. Be to, dalis pareigūnų net ir prasidėjus protestui liko nuošalyje ir pasyviai stebėjo įvykius. Svarstoma, kad protestuotojų padarytus nuostolius turėtų kompensuoti prastai savo pareigas atlikęs Policijos departamentas.

Seimo rūmų viduje buvo išrikiuoti pareigūnai su guminėmis lazdomis, apsauginėmis liemenėmis, skydais, kad sustabdytų mitinguotojus, jeigu šiems pavyktų įsiveržti į pastatą.

Prie Seimo rūmų durų susibūrusi mitinguotojų dalis šaukė „Vagys, lauk!“ ir reikalavo, kad su jais pabendrauti išeitų Seimo pirmininkas.

Prie parlamento durų susirinkusių mitinguotojų priekyje stovėjo partijos „Frontas“ lyderis Algirdas Paleckis. Jis ragino minią eiti vyriausybės link, nes, pasak jo, Seime nėra valdančiosios koalicijos atstovų, atsakingų už situaciją. Minia savo ruožtu į tokius „Fronto“ partijos lyderio raginimus atsakė apšaukdama jį komunistu.

Pro Seimo rūmus važiavusių automobilių vairuotojai garsiniu signalu palaikė akcijos dalyvius.

Šie rankose laikė plakatus su užrašais „Mokytojams – ne pažadus, o atlyginimus“, „LEO – amžiaus afera“, „Kiekvienas turi teisę į teisingą atlyginimą“, „Kur mokslo kokybė?“, „Grąžinkime jaunimą Lietuvon“ ir kt.

Mitinguotojų būryje taip pat pastebėti pavieniai asmenys su „Fronto“ ir „Darbo partijos“ vėliavomis. Protestuotojai taip pat susirinko nešini ir Lietuvos vėliavėlėmis.

Mitingą prie Seimo profesinės sąjungos rengė prieš valdžios taupymo planus.

Pasak Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko Artūro Černiausko, mitingu siekta ne nuversti vyriausybę, o priversti ją atsitokėti, kad jos deklaruojamo visuotinio taupymo našta slegia pačius skurdžiausius visuomenės sluoksnius.

Valdžia buvo raginama taupyti ne mažinant tarnautojų pareiginį darbo užmokestį, finansavimą viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms, ne privatizuojant strateginius valstybės objektus ar skubiai liberalizuojant darbo santykius, o mažinant valstybės valdymo išlaidas, pirmiausia nekuriant naujų ministerijų, apmokestinant nekilnojamąjį turtą, įvedant progresinius mokesčius.

Taip pat reikalauta visuomenei rūpimais klausimais atsižvelgti į jos nuomonę, socialinius ir ekonominius klausimus aptarti Trišalėje taryboje, kurios svarbą esą sumenko.

Šią savaitę Rygoje ir Bulgarijos sostinėje Sofijoje vykę masiniai antivyriausybiniai protestai baigėsi riaušėmis.

Protestai ir provincijoje: marijampoliečiai rodė špygas, šiauliečiai veržėsi į savivaldybę

Penktadienį vidurdienį Šiauliuose prasidėjusioje protesto akcijoje pasirodė būrys skustagalvių jaunuolių, kurie ragino susirinkusią kelių tūkstančių žmonių minią mėtyti akmenis ir plytas į savivaldybės langus. Mitinguotojai po valandos išsiskirstė, rimtesnių tvarkos pažeidimų neužfiksuota.

Apykaklėmis ir šalikais užsidengę veidus skustagalviai vaikščiojo po susirinkusiųjų minią ir skatino gyventojus nepasitenkinimą reikšti agresyviai. Šiauliuose nors neaidėjo šūviai, kaip Vilniuje, bet papildomų policijos pajėgų prireikė. Skanduodama ,,gėda, gėda,, minia plūstelėjo Šiaulių miesto savivaldybės paradinių durų link.

Kelias sekundes atrodė, kad minia prasiverš į savivaldybę , tačiau jokie kovos veiksmai ar ginklai nebuvo panaudoti. Iš minios į policininkus skriejo sniego gniūžtės ir bandelės. Sužeistųjų nėra, niekas nesulaikytas. Pareigūnų kolona prie savivaldybės durų liko , kol žmonės pradėjos skirtytis. Aktyviausi mitinguotojai reikalavo nedidinti mokesčių, neatimti paskutinių duonos kąsnių.

Raminti įsiaudrinusių mitinguotojų, mėtančių į savivaldybės pastatą sniego gniūžtes, išėjo ir Šiaulių vicemerė Alma Javtokienė. Ji aiškino, kad ne savivaldybė sprendžia mokesčių pakeitimo klausimus, o Seimas, tačiau susirinkusieji jos pasisakymą palydėjo švilpimu.

Maždaug 13 valandą susirinkusiųjų minia ėmė skirstytis, o aktyvistai vėl ėmė spausti policijos pareigūnus prie įėjimo į savivaldybės pastatą. Policininkai iš vieno skustagalvio atėmė kastuvą, iš kito – lazdą. Po 13 val. mitingas prie Šiaulių savivaldybės baigėsi.

Pritardami penktadienį Vilniuje prie Seimo rengtai akcijai, kuria pradėta siekti stabdyti kai kurias valdančiosios koalicijos vykdomas reformas, prie savo savivaldybės administracijos pastato rinkosi ir marijampoliečiai.

Susirinko keli šimtai protestuotojų. Vis labiau įsisiūbuojančio sunkmečio įpykdyti žmonės akimirkai per langą pasirodžiusį savivaldybės merą aprodė špygomis.

Trumpi mažųjų verslininkų atstovų pasisakymai buvo lydimi minios šūksnių. Pas mitinguotojus išėjęs savivaldybės tarybos narys Rolandas Jonikaitis viešai kritikavo skubotai priimtus naktinius vyriausybės įstatymus. Žmonės protestavo prieš žmonių skurdinimą, verslo žlugdymą taip pat sporto, spaudos ir kultūros žlugdymą.

Taip pat buvo reikalaujama stabdyti mokesčių reformą, nenaikinti darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimo įstatymo, nemažinti valstybės tarnybos esamo pareiginio atlyginimo bazinio dydžio ir biudžetinio sektoriaus bazinio dydžio, nedidinti pridėtinės vertės mokesčių tarifų, nekurti naujų ministerijų, skaidrumo energetikos kainų struktūroje, trišalio socialinio dialogo. Sostinėje, vyriausybei įteikta peticija su išdėstytais reikalavimais.

DAUGIAU NUOTRAUKŲ ŽIŪRĖKITE ČIA. 

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS sutikimo draudžiama.

Juodasis penktadienis

Riaušės prie Seimo
+7