Naudojimosi taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Interneto svetainė, viešai prieinama adresu www.alfa.lt, (toliau vadinama ALFA.LT) nuosavybės teise priklauso UAB „ALFA MEDIA“, Juridinių asmenų registro kodas: 123405717, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16.

1.2. ALFA.LT turinys (bet kokia ALFA.LT viešai paskelbta tekstinė, vaizdinė, garsinė ir kitokio pobūdžio medžiaga) yra skirtas tik asmeniniam ALFA.LT vartotojo (skaitytojo) naudojimui. ALFA.LT turinys gali būti naudojamas be išankstinio UAB „ALFA MEDIA“ sutikimo tik nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų.

1.3. Bet kokia ALFA.LT pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams.

1.4. UAB „ALFA MEDIA“ neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

1.5. UAB „ALFA MEDIA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti ALFA.LT esančią informaciją.

2. AUTORIŲ TEISĖS

2.1. ALFA.LT turinį sudaro autorių teisių objektai, intelektinės nuosavybės teisės objektai ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant: straipsniai, komentarai, apžvalgos, programinė įranga, nuotraukos, video medžiaga, garsinė medžiaga (toliau vadinama Turinys). UAB „ALFA MEDIA“ turi visas išimtines autorių turtines teises į Turinį, jeigu nėra nurodyta kitaip.

2.2. Be išankstinio UAB „ALFA MEDIA“ sutikimo draudžiama atlikti šiuos veiksmus dėl bet kokios ALFA.LT esančios medžiagos: a) atgaminti bet kokia forma ar būdu, b) išleisti, versti, c) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti, d) platinti kopijas, parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti; e) viešai atlikti bet kokiais būdais ir priemonėmis; f) transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

2.3. Bet koks ir bet kokios ALFA.LT esančios medžiagos panaudojimas be išankstinio UAB „ALFA MEDIA“ leidimo yra laikomas neteisėtu, išskyrus atskirai šiose Naudojimosi taisyklėse nustatytus atvejus.

2.4. Jeigu UAB „ALFA MEDIA“ suteikia teisę viešai skelbti ALFA.LT esančią medžiagą, joje negalimi jokie pakeitimai, nebent kiekvienu atveju būtų aiškiai nurodyta kitaip.

2.5. Jeigu UAB „ALFA MEDIA“ suteikia teisę viešai skelbti ALFA.LT esančią medžiagą, būtina nurodyti, kad šios medžiagos autorių turtinių teisių turėtojas yra UAB „ALFA MEDIA“ ir kad šios medžiagos informacijos šaltinis yra ALFA.LT.

2.6. Be išankstinio rašytinio UAB „ALFA MEDIA“ sutikimo draudžiama atgaminti visą šią interneto svetainę www.alfa.lt ar jos dalį bet kokia forma ir būdu, versti ją į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti. Taip pat draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus ar žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

2.7. ALFA.LT esantys prekių ir paslaugų ženklai, kiti žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, žymenų savininkams.

3. PRIVATUMO NUOSTATOS

3.1. UAB „ALFA MEDIA“ nerenka ir nesaugo ALFA.LT vartotojų asmens duomenų. Informuojame, kad slapukai mums nesuteikia jokių galimybių patekti į Jūsų kompiuterį ir negali nuskaityti jokios Jūsų standžiajame diske įrašytos informacijos. Esant būtinybei, slapukus savo kompiuteryje visada galite išjungti, pakeisdami naršyklės nustatymus.

3.2. ALFA.LT slapukai (angl. cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą bei atliekant statistinius tyrimus. Taip pat slapukai naudojami reklamai trečiųjų šalių tinklalapiuose rodyti.

4. ATSAKOMYBĖ

4.1. Šioje svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų interneto svetaines. UAB „ALFA MEDIA“ nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį.

4.2. ALFA.LT vartotojams (lankytojams) draudžiama:

4.2.1. platinti, skleisti informaciją, kuria:

4.2.1.1. raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;

4.2.1.2. skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;

4.2.1.3. kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

4.2.1.4. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;

4.2.1.5. propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.

4.2.1.6. pažeidžia bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus;

4.2.1.7. pažeidžia bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;

4.2.2. vartoti grubias, necenzūrines frazes ir įžeidinėti bet kokia forma ar būdu;

4.2.3. talpinti nuorodą ALFA.LT į tas interneto svetaines, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiką.

4.3. Pastebėjus draudžiamus komentarus, prašome nedelsiant apie juos pranešti UAB „ALFA MEDIA“.

4.4. UAB „ALFA MEDIA“ neatsako:

4.4.1. už ALFA.LT nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą. UAB „ALFA MEDIA“ pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti ALFA.LT ar tam tikros jos dalies veikimą;

4.4.2. už ALFA.LT vartotojų komentarų turinį ir pasilieka teisę juos redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Naudojimosi taisyklės ar teisės aktai. UAB „ALFA MEDIA“ turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti ALFA.LT patalpintus vartotojų komentarus.

4.5. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, UAB „ALFA MEDIA“ perduoda visą turimą informaciją apie ALFA.LT vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant IP (angl. internet protocol) adresą.

5. SKAITYTOJŲ NAUJIENOS

5.1.Užpildę formą suteikiate Alfa.lt teisę be autorinių honorarų publikuoti ar kitokiais būdais ir pagal savo poreikius panaudoti gautą medžiagą.

5.2. Alfa.lt neįsipareigoja publikuoti visų nuotraukų, vaizdo medžiagų ar pranešimų.

5.3. Alfa.lt už geriausius reportažus redakcijos nuožiūra skirs prizus asmenims, atsiuntusiems naujienas, nuotraukas ar vaizdo medžiagas. Prizai gali būti skiriami tik asmenims, kurie nurodo savo vardą pavardę ir elektroninį paštą arba telefoną. Dėl prizo atsiėmimo būtina kreiptis per 2 savaites nuo pranešimo apie laimėjimą.