Socialinė pašalpa: kada jos tikėtis?

Vaikas lange (Andriaus Petrulevičiaus nuotr. | Alfa.lt)
Aa+Aa-

Ne vieną į skurdo gniaužtus patekusią šeimą nuo visiško fizinio išsekimo gelbsti kukli socialinė pašalpa. Deja, jai gauti teks atitikti Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo nustatytas sąlygas.

Liūdnoji statistika

Lietuvoje skurdo rizikos lygis iki socialinių išmokų, išskyrus pensijas, pasiekė 27 proc., o po socialinių išmokų — 20 proc. ribą. Kasdien skurdą patiria beveik kas penktas vaikas. Be to, daugėja šeimų, kurių net abu dirbantys tėvai savo šeimos nariams negali užtikrinti tinkamo gyvenimo lygio.

Šeimos samprata

Minėtame įstatyme šeima laikoma sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys neįregistravę santuokos pilnamečiai vyras ir moteris, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų vaikai, arba vienas iš tėvų, jų vaikai iki 18 metų.

Į šeimos sudėtį taip pat įtraukiami nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys asmenys nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokiniai ar studentai), taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

Į globėjų (rūpintojų) šeimų sudėtį vaikai, kuriems yra nustatyta globa ir rūpyba, neįeina.

Vienu gyvenančiu asmeniu laikomas vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų nesusituokęs asmuo, taip pat susituokęs asmuo, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium vaikai yra likę gyventi su kitu sutuoktiniu.

Teisės į socialinę pašalpą atsiradimas

Šeima arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi dėl socialinės pašalpos skyrimo metu atitinka visus šiuos reikalavimus: 1) šeimos nariai (vienas gyvenantis asmuo) nuolat gyvena Lietuvoje; 2) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo; 3) pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai arba vienam asmeniui; 4) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų šeimos narys, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šių sąlygų: dirba, mokosi, yra bedarbiai, pensininkai, ligonių slaugytojai, vaikų prižiūrėtojai, besigydantieji, yra nėščia moteris, kuriai iki numatomo gimdymo likę 70 kalendorinių dienų, ir t.t.

Kai kurioms šeimoms dar yra taikomos papildomos sąlygos.

Auginančių vaikus iki 18 metų nesusituokusių asmenų, nutraukusių santuoką arba gyvenančių skyrium sutuoktinių šeimos teisę į socialinę pašalpą turi: 1) sudarius teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko, kuriam pripažinta tėvystė, materialinio išlaikymo arba teismui priteisus šiam vaikui išlaikymą; 2) tėvystės nustatymo, vaiko išlaikymo priteisimo bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu.

Šeima, kuri nėra sudariusi teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo kreipėsi į teismą arba kreipėsi, bet tėvystė nebuvo nustatyta ar išlaikymas nebuvo priteistas, socialinę pašalpą turi teisę gauti tik vaikas (vaikai).

Socialinės pašalpos skyrimas

Socialinę pašalpą šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui skiria deklaruojamosios gyvenamosios vietos savivaldybės administracija, o jei šeima arba vienas gyvenantis asmuo gyvenamosios vietos neturi, — savivaldybės, kurioje šeima arba vienas gyvenantis asmuo gyvena, administracija. Šiai pašalpai gauti pateikiamas prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie šeimą, jos narių veiklą, gaunamas pajamas bei kita paramai gauti būtina informacija, taip pat pažymos apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės pašalpos skyrimo mėnesius ar mėnesį, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa. Turimas nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas turi būti nurodytas prašyme. Jo vertė ir to turto vertės normatyvas bus apskaičiuoti savivaldybėje. Jei šeimos ar vieno gyvenančio asmens apskaičiuotas turto vertės normatyvas bus mažesnis už minėtojo įstatymo šeimai ar vienam asmeniui nustatytą turto vertės normatyvą ir šeima ar vienas gyvenantis asmuo atitiks kitas nurodytas sąlygas socialinei pašalpai skirti, šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui bus skirta socialinė pašalpa. Ją sudarys 90 proc. skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.

Valstybės remiamos pajamos šeimos ar vienam gyvenančiam asmeniui apskaičiuojamos valstybės remiamų pajamų dydį (šiuo metu 285 Lt) padauginus iš šeimos narių skaičiaus.

Socialinė pašalpa paprastai skiriama 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį pateiktas prašymas, pirmos dienos ir mokama už praėjusį mėnesį.

Pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio pašalpos skyrimo galima kreiptis per 3 mėnesius ir pateikti naujus dokumentus ir duomenis. Tokiu atveju, esant teisei į šią pašalpą, ji būtų paskirta nuo šeimos (asmens) nurodyto vieno iš trijų mėnesių, esančių po socialinės pašalpos gavimo laikotarpio pabaigos.

Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Apie tai pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Socialinėms pašalpoms naudojamos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos kaip speciali tikslinė dotacija savivaldybių biudžetams.

Beje, savivaldybių tarybų nustatyta tvarka socialinė pašalpa gali būti skiriama ir kitais minėtojo įstatymo nenustatytais atvejais bet šiuo atveju jai mokėti tektų naudoti savivaldybių biudžetų lėšas.
„Savaitė“
*Sutinku su taisyklėmis
Skaityti visus komentarus (34)

Taip pat skaitykite:

Naujasis skurdo ir alkio veidas
3

Samake Bakary pardavinėja ryžius iš medinių dubenų Abobote turguje, šiauriniuose Abidžano miesto mikrorajonuose, Dramblio Kaulo Krante. Jis pasiūlo indą su laužytais tailandietiškais ryžiais, kurie čia pardavinėjami už 400 vietos frankus (apie 1 dolerį) už kilogramą ir yra populiariausia rūšis. Gerą dieną jis parduodavo apie 150 kilogramų.

Pasaulio bankas prognozuoja didėsiantį skurdą
5

Pasaulio bankas prognozuoja, kad per tris metus dvigubai išaugusios maisto kainos gali skurdžiais paversti dar apie 100 mln. žemės gyventojų. Dėl nuolat kylančių maisto produktų kainų skurdo lygis žemėje gali išaugti nuo 3 iki 5 procentų.

Iki 2015 m. skurdas pasaulyje sumažės pusiau
1

Trečiadienį Pasaulio bankas ir Tarptautinis pinigų fondas paskelbė prognozę, kad, pagal esamas tendencijas, iki 2015 skurdo lygis pasaulyje sumažės pusiau, tačiau Afrikai nepavyks įgyvendinti JT Tūkstantmečio vystymosi tikslų, praneša „Reuters“. Šis pranešimas iš dalies antrina 2008 m. Globaliosios stebėsenos (angl. Global Monitoring) pateiktoms išvadoms, kuriose teigiama, kad stiprus ekonominis augimas besivystančiose šalyse prisidėjo prie skurdo problemos sprendimo.

ES ataskaita: kas ketvirtas Lietuvos vaikas – ties skurdo riba
6

Kas ketvirtas Lietuvos nepilnametis gyvena ties skurdo rizikos riba, ir tai yra vienas blogiausių rodiklių ES, teigiama ataskaitoje apie socialinę apsaugą ES šalyse. Blogiau pagal šį rodiklį už Lietuvą ataskaitoje, kurioje sumuojami ES šalių statistikos rodikliai ir įvairių apklausų duomenys, atrodo tik Latvija ir Lenkija, kuriose ties skurdo rizikos riba gyvena 26 proc. nepilnamečių.

Susijusios naujienos