Penki svarbiausi ES Tarybai pirmininkavusios Lietuvos pasiekimai teisingumo srityje

Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungai (© Paulius Peleckis | Alfa.lt)

Lietuvai praėjusių metų antrą pusmetį pirmininkavus Europos Sąjungos (ES) Tarybai, buvo pasiekta nemažai visiems ES piliečiams svarbių susitarimų teisingumo srityje. Vieni jų paspartins ikiteisminius tyrimus, kiti – leis efektyviau kovoti su pinigų padirbinėtojais ar leis asmenims labiau apginti savo teises išsiieškant skolas iš kitose valstybėse gyvenančių skolininkų.

Pasiekimas Nr.1: euras tapo labiau apsaugotas

Vienas svarbiausių praėjusių metų antrojo pusmečio susitarimų – tai susitarimas dėl Euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis direktyvos. Tai ypač svarbu Lietuvai, planuojančiai nuo kitų metų pradžios įsivesti eurą.

Europos Komisijos atliktas esamos situacijos įvertinimas leidžia teigti, kad euro padirbinėjimas ir klastočių platinimas yra viena iš labiausiai paplitusių organizuoto nusikalstamumo veiklų, dėl euro padirbinėjimo padaroma didžiulė finansinė žala, kuri, minimaliais paskaičiavimais, siekia per 500 mln. eurų, o Europos bendros valiutos padirbinėjimo pasekmes pirmiausia patiria sąžiningi ES piliečiai ir įmonės.

„Šioje direktyvoje apibrėžtos pagrindinės nusikalstamos veikos, susijusios su euro ir kitos valiutos padirbinėjimu ir padirbtų pinigų platinimu, už kurias valstybės narės turi taikyti baudžiamąją atsakomybę. Siekiant užtikrinti principą, kad nusikaltimai neturi „apsimokėti“, už jas valstybės narės taikys veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas fiziniams ir juridiniams asmenims“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Pavyzdžiui, susitarta, kad už neteisėtą pinigų gaminimą ar jų perdirbimą ES valstybėse narėse būtų baudžiama maksimalia bent 8 metų laisvės atėmimo bausme. O už tokių pinigų paleidimą į apyvartą – būtų baudžiama skiriant maksimalią bent 5 metų laisvės atėmimo bausmę.

Pasiekimas Nr.2: galima bus lengviau išieškoti skolą kitose ES šalyje

Šiuo metu kreditorius, siekiantis užsitikrinti skolos išieškojimą kitoje valstybėje narėje, patiria sunkumų. Nacionalinės teisės aktais nustatytos įsakymų, kuriais blokuojamas banko sąskaitose laikomas turtas, išdavimo sąlygos ES šalyse yra skirtingos, sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo ir įgyvendinimo išlaidos tarpvalstybinio pobūdžio atvejais paprastai yra didesnės nei nacionalinėse bylose.

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas leis pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones kitose ES valstybėse gyvenančių skolininkų sąskaitoms. Laikinai areštavus pinigus sąskaitose, bus palengvintas tarpvalstybinis skolų išieškojimas piliečiams ir įmonėms, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir išaugs su tarpvalstybiniais civiliniais ir komerciniais ginčais susijusių teismo sprendimų vykdymo veiksmingumas.

„Ši laikinoji apsaugos priemonė leis tinkamai subalansuoti kreditoriaus ir skolininko interesus“, – pabrėžia Lietuvos teisingumo ministras.

Pasiekimas Nr.3: nusikalstamu būdu įgytą turtą galima bus konfiskuoti lengviau

Lietuvos pirmininkavimo metu Taryba ir Europos Parlamentas (EP) sėkmingai užbaigė derybas dėl Direktyvos dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo ir susigrąžinimo ES.

Direktyva nustato pareigą konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytas pajamas ir nusikaltimo įrankius ar jų vertę atitinkantį turtą, kai priimamas apkaltinamasis nuosprendis už Direktyvoje numatytos nusikalstamos veikos padarymą. Direktyva reikalauja konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytas pajamas ir nusikaltimo įrankius taip pat ir tais atvejais, kai teismas negali priimti apkaltinamojo nuosprendžio kaltininkui nedalyvaujant procese dėl ligos ar jam pabėgus.

Alfa.lt

Taip pat skaitykite:

Populiariausios naujienos

Susijusios naujienos